Güllerde Islah Çalışmaları


Karagüzel Ü. Ö., Kazaz S., Baktır İ., Kaynakcı Elinç Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.14-17, 2014 (Peer-Reviewed Journal)