Septoplasti hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası akustik rinometri ve rinomanometri sonuçlarının karşılaştırılması


ÖZERGİN COŞKUN Z. , DURSUN E. , ÖZGÜR A. , ÇELEBİ ERDİVANLI Ö. , TERZİ S. , ÖZDEMİR D. , ...More

10. Türk Rinoloji Kongresi, Turkey, 22 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey