Perineal Abse kültürü ve kan kültüründe üreyen Zygosaccharomyces: İnsanlarda yeni patojen mi?


BAĞIN Ü. , YILDIZ İ. E. , ERTÜRK A. , KOSTAKOĞLU U.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey