Çalışanların Kurumsal Itibara Ilişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve Iş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üzerinde Bir Araştırma


Gündüz Çekmecelioğlu H., Yanık G.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.79-94, 2014 (Peer-Reviewed Journal)