Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadelede Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Yeni Yaklaşımlar


Tan A.

Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Kaçkar Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, new approaches in public and civil society organizations for combating addiction was aimed to analyzed. Method: This research has used comparative method in current short-term research applications. The universe of the research is composed of public and civil institutions and organizations in Rize Province. Comparisons of the 2018-2019 Provincial Coordination Board for Combating Addiction and Technical Working Groups of public institutions and organizations and non-governmental organizations were made. Results: In the representation of non-governmental organizations, it has been seen that the primary priority is the Red Crescent Society both as a central authority and locally, and cooperation activities and the Provincial Directorate of National Education are intense. Discussion: Findings are proposed.

Amaç: Bu araştırmada, Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadelede Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları Uygulamalarında Yeni Yaklaşımların incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Bu araştırma, kısa dönemli tarihsel bir araştırma olup uygulamalar yönünde ise karşılaştırmalı metot kullanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Rize il merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının 2018-2019 yılı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve Teknik Çalışma Gurupları Toplantıları karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonucunda kamunun tüm kurumlarını içine alan yeni bir yapılanma ile bağımlılıkla mücadelede çok yönlü ve koordineli bir çalışma içinde olduğu, sivil toplum kuruluşları temsilinde birincil önceliği hem merkezi otorite olarak hem de yerelde Kızılay Cemiyetinin olduğu ve iş birliği faaliyetlerinin Üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yoğun olarak gerçekleşiyor olduğu görülmüştür. Tartışma: Bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.