İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Tüberküloz Menenjiti Olgusu


YAŞAR F., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., YILDIZ İ. E., ÖZDEMİR AL S., ERTÜRK A.

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.523

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.523
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes