The Law on Pledge of Movables in Commercial Transactions with the Dimension of Commercial Law and Property Law


Kandemir S.

Seçkin Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
  • City: Ankara
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In the modern world, money and all instruments related to money are used like weapons. Those who hold economic power tend not to allow other states and nations to become economically rich. Today, we are sad to observe that our country, like many other states, has been subjected to such serious economic attacks.


The Law on Pledge of Movables in Commercial Transactions, which was enacted to eliminate the economic attacks and the effort of our country to drift into the interim period, is in an effort to directly contribute to the revival and survival of the economy by facilitating access to finance.


This work; It includes a study on whether the Law, which was prepared to facilitate access to finance, will actually achieve the desired result. The extent to which SMEs will use the opportunities provided by this Law, and whether banks as credit institutions will accept the collateral instruments offered by the Law will be revealed in time. In the work, all the collateral tools offered by this Law are examined in relation to the exercise.


Work; It is a reference book for lawyers as well as especially for banks, bank lawyers and SMEs.

Modern dünyada, para ve para ile ilgili tüm enstrümanlar adeta silah gibi kullanılmaktadır. Ekonomik gücü elinde bulunduranlar, diğer devlet ve milletlerin ekonomik açıdan zenginleşmesine müsaade etmeme eğilimindedirler. Bugün, birçok devlet gibi ülkemizin de bu şekilde ciddi iktisadi taarruzlara maruz kaldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Ekonomik taarruzları ve ülkemizin ara döneme sürüklenme çabasını bertaraf etmek için ihdas edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, finansmana erişimi kolaylaştırarak ekonominin canlanması ve diri kalmasına doğrudan katkı sağlama çabasındadır.

Bu eser; finansmana erişimi kolaylaştırmak için tanzim edilen Kanun'un, gerçekten istenen neticeye ulaşıp ulaşmayacağına yönelik bir çalışmayı içermektedir. KOBİ'lerin, bu Kanun'un tanıdığı imkânları ne derece kullanacağı, kredi kuruluşu olarak bankaların, Kanun tarafından sunulan teminat araçlarını kabul edip etmeyeceği zamanla ortaya çıkacaktır. Eserde, bu Kanun'un sunduğu tüm teminat araçları, tatbikat ile ilişkilendirilerek incelenmektedir.

Eser; hukukçular için olduğu kadar, özellikle bankalar, banka hukukçuları ve KOBİ'ler için de başvuru kitabı niteliğindedir.