Türkiye' de çay tarımının başlangıcında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri üzerine bir inceleme


Tatoğlu M.

11.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.19-20 Ağustos 2022, ERZURUM, Erzurum, Turkey, 19 - 20 August 2022, pp.18-26

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.18-26
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Dünyada çay tarımı Çin, Hindistan, Srı Lanka, Kenya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yapılmaktadır. Ülkemizde ise Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 6 Şubat 1924 tarihinde TBMM’ de Rize vilayeti ile Borçka kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesi ile ilgili olarak 407 sayılı kanun kabul edilmiştir. Kanunu yürürlüğe girmesiyle Rize’de bahçe kültürleri istasyonu kurulmuş ve Ziraat umum müfettişi Zihni DERİN çay tohumu satın alması için Gürcistan’ a gönderilmiştir Batum’ dan getirilen çay tohumları merkez fidanlığına dikilmiş ve fidan üretime başlanmıştır. Çalışmanın amacı ülkemizde çay tarımının başlangıç aşamasında üreticilerin zamanın zor ekonomik şartlarına rağmen çay bitkisinin yetiştirilmesine ikna edilmeleri için yapılan çalışmaları ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz ve özellikle çay tarımının yaygın olarak yapıldığı Doğu Karadeniz bölgesi çay tarımının başlangıç yıllarında ekonomik yönden zayıf durumdaydı, bölgedeki erkekler çalışmak üzere İstanbul ve diğer illere göç etmişti, bölgede kadınlar, yaşlılar ve çocukların kalmıştı. Çay tarımı yapması için ikna edilen halk devlet tarafından verilen teşvikler ile çay bahçeleri yapmaya başlamıştır. Çay tarımının bölgede yaygınlaşmasıyla birlikte halkın üründen gelir elde etmesiyle beraber gurbetteki Karadenizliler memleketlerine dönerek çay tarımının gelişmesi için büyük çaba göstermiş, çay bitkiside verilen bu emekleri boşa çıkarmamış bölge halkı için iyi bir gelir kapısı olmuştur. Anahtar kelimeler: Çay, Göç, Halkla ilişkiler