Bankacı Eğitim Kavramı Bağlamında Türkiye'de Din Eğitiminin Eleştirel Analizi


Çetin M., Nazıroğlu B.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.51, pp.201-226, 2021 (Peer-Reviewed Journal)