Çalışanların Mobbinge Uğrama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


SARIGÖZ O., HACICAFEROĞLU S., DÖNGER A., KOCA M.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.14, pp.360-373, 2015 (Peer-Reviewed Journal)