Prenatal dönemde uygulanan 900 megahertz elektromanyetik alanın yavru sıçanların böbrek morfolojisi üzerine etkisi.


Odacı E., TOPAL SUZAN Z. , Hancı H., Türedi S., Erol H. S. , Kaya H.

Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology, Samsun, Turkey, 17 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey