November
2021

Bölgemizde mikroplastiklerin özellikleri ve zamansal eğilimleri araştırıldı

Hassas deniz ekosistemlerini korumak için deniz sularındaki mikroplastiklerin (MP) durumu ve özelliklerindeki kademeli konformasyonel değişikliği gösteren zaman serisi veri setlerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, kıyıdan 0,5, 2,5 ve 5 milden alınan deniz sularındaki MP'nin bolluğu, uzaysal-zamansal dağılımı, polimer bileşimi, boyutu ve şekillerini inceledik. 2009-2020 yılları arasında Güneydoğu Karadeniz'in MP bolluğunun 0.181 ile 0.944 adet MP/m3 arasında değişiklik gösterdiğini belirledik. FTIR ile en bol bulunan türleri polietilen (%44,9) ve polietilen tereftalat (%25,3) olan on üç tip polimer belirledik. MP'lerin boyları 118 ila 4998 μm arasında değişmekte olup, %50'si 2000 μm'den küçük olduğu saptandı. MP'ler baskın olarak fragment şeklindeydi (%56,3). MP bolluğu önemli uzaysal-zamansal değişiklikler göstermedi. Burada sunulan periyodik veriler kirlilik araştırmaları için bir temel oluşturabilir.