Projects

Sediment Organik Maddenin Kaynağının Belirlenmesi ve Ağır Metal Değerlerinin Kararlı İzotop Oranlarıyla Karşılaştırılması

Mutlu T. (Executive), Gedik K.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Karadeniz kıyısında (supralitoral ve mediolitoral bölge) sediment ve deniz suyundaki mikroplastik kirliliğinin belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022 Sustainable Development

Türkiye kıyı suları boyunca Akdeniz midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ağır metal seviyelerinin izlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

İkizdere Havzasında Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Deniz Ortamına Karasal Girdi Üzerindeki Etkilerinin Duraylı Karbon ve Azot İzotop Metoduyla Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz in vitro sindirim modeli ile risk tahmini

GEDİK K. (Executive), KORAL S.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Akdenizde Yayılım Gösteren Deniz Çayırlarında (Posidonia oceanica; Delile, 1813) ve Sedimentte Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Türkiye Kıyı Sularındaki Akdeniz Midyelerinde mikro plastik kirliliği

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2020

Biyokömür Kullanılarak Sedimentlerdeki Ağır Metallerin Rehabilitasyonu

GEDİK K. (Executive)
TUBITAK Project, 2017 - 2018