Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Teknolojilerinin İncelenmesi Ve Rize İlineUygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21 - 24 September 2017

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye’deki Geleceği

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Bir Pasif Ev Tasarımı ve Rize İklim Şartlarında Standart EvlerleKarşılaştırılması

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21 - 24 September 2017

Isı Pompalarında (Toprak- Yer Kaynaklı) Teknolojik İlerlemesi

luslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, 21 - 24 September 2017