Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, Isletme, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni Ekonominin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Teori, Literatür ve Uygulama

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2007 Postgraduate

  Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1968-2005 Dönemi Türkiye Örneği

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English