Scientific Activities

Scientific Refereeing

 • March 2018 Uluslararasi iktisadi ve idari incelemeler dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2017 Uluslararasi iktisadi ve idari incelemeler dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2015 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2014 Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi

  National Scientific Refreed Journal