Publications & Works

Articles Published in Other Journals

RASİM ÖZDENÖREN'İN HİKÂYELERİNDE ŞAHISLAR

TÜRK DİLİ , no.850, pp.122-131, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

İDRİS SABİH GEZMEN “EBEDÎ HÂDİMÜ’L-HAREMEYN”

TÜK DİLİ , no.833, pp.100-103, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

AYNALARDA SİLÜETSİZ BİR KADIN: KISMET

ROMAN KAHRAMANLARI , no.44, pp.185-192, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NDEN ORHAN ASENA’NIN “KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖRTLEMESİ”NDEKİ TARİH-KURGU İLİŞKİSİNE BAKMAK

ELGİNKAN VAKFI 6. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRK EDEBİYATI, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2023, pp.169-211

RASİM ÖZDENÖREN'İN GÜL YETİŞTİREN ADAM ANLATISINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER

XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.166-167

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN HEP O ŞARKI ROMANINDA ANLATICI

7.TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (TLÇK), Burdur, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.1., pp.67-83

Books & Book Chapters

WILLIAM SHAKESPEARE’İN KRAL LEAR PİYESİ İLE ZİYA GÖKALP’IN “TEMBEL AHMET” HİKÂYESİNDE İTAAT VE BAŞKALDIRI BAĞLAMINDA BABA-KIZ ÇATIŞMASI

in: BABALAR VE KIZLARI ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIM, ŞERİFE ÇAĞIN,DİLEK MAKTAL CANKO, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.287-307, 2022

MURAT GÜLSOY'UN GÖLGELER VE HAYALLER ŞEHRİNDE ROMANINDA İSTANBUL EFSANELERİ

in: ŞEHİR EFSANELERİ, Emine GÜRSOY NASKALİ, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.309-345, 2022

NECATİ CUMALI'NIN VİRAN DAĞLAR ROMANINDA TARİH, MEKÂN VE TOPLUM

in: PÂYİDÂR BALKAN ÜZERİNE DİL-TARİH-EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, Dr. Saliha Koralp GÜREŞİR,Dr. Mehmet DERVİŞOĞLU, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.221-247, 2021

RASİM ÖZDENÖREN'İN GÜL YETİŞTİREN ADAM ANLATISINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER

in: YUNUS EMRE-MEHMET AKİF ARMAĞANI TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU,Prof. Dr. İhsan SÂFİ,Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA,Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN,Arş. Gör. Dr. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE,Arş. Gör. Dr. Songül KARACA, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.305-329, 2021

Episodes in the Encyclopedia

VOLTER [VOLTAİRE] (BEŞİR FUAD)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2022

VİCTOR HUGO (BEŞİR FUAD)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

ZEYL-İ HASAN MELLÂH YÂHUD SIR İÇİNDE ESRÂR (AHMET MİTHAT EFENDİ)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

HASAN MELLÂH YÂHUD SIR İÇİNDE ESRÂR (AHMET MİTHAT EFENDİ)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

MÜSAMERETNAME (EMİN NİHAT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

MASUMİYET (ABDULLAH CEVDET)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ,, pp.1-1., 2022

TULÛÂT (ABDULLAH CEVDET)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, , ss.1-1., 2022, pp.1-1., 2022

GÖZYAŞLARI (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

RAMAZAN BAHÇESİ (ABDULLAH CEVDET)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, , pp.1-1., 2022

ROMAN MÜTÂLA'ASI (MEHMET CELAL)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

HİÇ ([ABDULLAH] CEVDET)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

TÜRBE-İ MASUMİYET (İBN-İ ÖMER CEVDET)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2022

TESÂVİR-İ HAYÂT (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

BİR ÇİÇEK DEMETİ (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

BİR KIZIN HATASI (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1, 2022

PENBE FERÂCE (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

SON SALON VE AŞK (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ, pp.1-1., 2022

FLORA (MUSTAFA REŞİT)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNIVERSİTESİ, pp.1-1, 2021

EDEBİYÂT (ABDÜLGANÎ SENİY YURTMAN)

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ (TEES) AHMET YESEVİ ÜNIVERSİTESİ, pp.1, 2021

Metrics

Publication

39

H-Index (WoS)

1