Education Information

Education Information

 • 2010 - 2019 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, Biyoloji, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 1997 - 1999 Associate Degree

  Karadeniz Technical University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye Epilobium L. (Onagraceae) Taksonlarının Biyosistematik Yönden İncelenmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 2010 Postgraduate

  Bazı Hieracium L. (Asteraceae) Taksonlarının Palinolojik Özellikleri

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji