Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2018 - Continues Research Assistant PhD

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2007 - Continues Research Assistant

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Courses

 • Postgraduate Bitki Sistematiğinde Prepasrayon Teknikleri ve Uygulamaları

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi

 • Undergraduate Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

 • Undergraduate Bitki Embriyolojisi

 • Postgraduate Bitki Sitotaksonomisi

 • Undergraduate Çevre Koruma

 • Undergraduate Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı

 • Undergraduate Tohumsuz Bitkiler Sistematiği