Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Expertise In Medicine

  Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2010 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2016 Expertise In Medicine

  Dişi ve erkek ratlarda kastrasyonun (orşiektomi ve ovariektomi) mesane duvarı, mesane trigonu ve proksimal üretrada endotelyal, indüklenen ve nöronal nitrik oksit düzeylerine etkileri ve üriner sistem fonksiyonları ile ilişkisi

  Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • A1 Beginner English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Fellow of the European Board of Urology

  Health&Medicine , European Board of Urology

 • 2021Bristol Certificate in Urodynamics Course

  Health&Medicine , International Continence Society