Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Mayıs 2016 VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu Kurulu

    Scientific Congress

    Keleş Yıldız S.

    İstanbul, Turkey