Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Nursing Students' Simulation Training Experience: A Qualitative Study

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.842-849, 2021 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Turkish Women Breast Self-Examination Knowledge and Practices: A Systematic Review

International anatolian academic online health sciences, vol.7, no.3, pp.99-114, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yaşlı Bakım Teknikerleri Adaylarının Meslek Algısı ve Meslekten Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Researcher: Social Science Studies, vol.5, no.4, pp.560-570, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Are We Traditionalist or Innovative In Preoperative Period According To the Enhanced Recovery After Surgery?

Journal of Nursing & Heath Care, vol.2, no.1, pp.1-5, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mastektomi Olan Kadınlarda Beden İmajı Değişimi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.206-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Body Image of Women with Breast Cancer After Mastectomy: A Qualitative Research

JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.12, no.4, pp.145-150, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

MASTEKTOMİ OLAN KADINLARDA BEDEN İMAJI DEĞİŞİMİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, no.8, pp.206-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.31-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

Septik şok ve hemşirelik bakımı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.1, pp.173-186, 2016 (National Refreed University Journal)

Sepsis ve Septik Şokta Bakım İndikatörleri

Sağlıkla Dergisi, no.19, pp.42-43, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINATION OF CORONAVIRUS AWARENESSES AND ANXIETY STRESS LEVELS OF TURKISH PEOPLE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES , Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2020, vol.1, no.1, pp.354-356 Sustainable Development

Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Sakız Çiğnemenin Barsak Motilitesine Etkisi

3. Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Simülasyon Eğitimi Deneyimi ve SimülasyonEğitiminin Öğrencilerin Mesleki Becerilerine Katkısı

11. Ulusal 3. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Testis Kanseri Cerrahisinde Çok Konuşulmayan Bir Konu: Olumsuz Beden İmajı Değişimi

3. Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019 Sustainable Development

Meme Kanseri Olan Hastaların Psikososyal Bakımları ve Eğitimlerinde Meme Bakım Hems¸iresinin Rolü: Çalıs¸ma Sonuçları

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.913-914 Sustainable Development

Cerrahi Hastalıklar Hems¸ireliği Eğitim modeli: Türkiye Örneği

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.1016-1017

Breast Self-examination Knowledge And Practices Among Turkish Women: Systematic Review

3 Rd Breastanbul The Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.1 Sustainable Development

MEME KANSERİ ERKEN TANI YÖNTEMLERİ FARKINDALIĞINI ARTIRMADA BİR MODEL: WEB TABANLIEĞİTİM

17. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 06 April 2018, vol.1, pp.141 Sustainable Development

Meme Kanserinde Diğer Cinsiyet: Erkekler ve Meme Kanseri

Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.387 Sustainable Development

A Group of Nursing Students’ Views Related to the Patient’s well-being in the Intraoperative Period

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.277-278

Life Perceptions of People with Stoma: A Qualitative Research

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.285-286 Sustainable Development

Breast Cancer Surgery With An Ethical View

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.356-357 Sustainable Development

Life Perceptions of People with Stoma: A Qualitative Research

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.285-286 Sustainable Development

Hemşirelik Uygulamalarında Teknoloji: Avantaj mı? Dezavantaj mı? Nitel Bir Çalışma

Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.74

Sepsis ve Septik Şokta Güncel Yaklaşımlar

20. Ulusal Cerrahi ve 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

Preoperatif Dönem Hasta Beslenmesine İlişkin Yenilikler

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 November 2015

Postoperatif erken mobilizasyonun hemodinamik değişiklikler üzerine etkisi

Uludağ Üniversitesi 6. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2015, pp.25

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sepsis, Septik Şok Ve Hemşirelik Bakımı

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2014, vol.1, no.1, pp.1-2

The Impact Of Mastectomy On Women's Body Image

9th European Oncology Nursing Society (EONS) Congress, İstanbul, Turkey, 30 September - 02 October 2014, pp.13

Sözlü Tarih Çerçevesinde Bir Hemşirenin Meslek Tarihi İle İlgili Hatırları

I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 June 2014, pp.1-2

Evaluation of Cardiometabolic Risks In The Adult Population of Rize

17th International Nursing Research Conference, Lleida, Spain, 12 - 15 November 2013, pp.466

Mastektomi ve Beden İmajı

20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, vol.1, no.1, pp.107

Mastektomi Olan Hastalara Empati Yapabilme Becerisi Kazanma Deneyimi

20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, vol.1, no.1, pp.107

Books & Book Chapters

Hemşirelik bakımında simülasyon

in: Bakım kalitesini iyileştirmede inovasyon, Aydın Aydanur, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.201-208, 2021

Nefes Alamıyorum: COVID-19 ve Akut Respiratuvar Distress Sendromu

in: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19, GÜRSOY, AYLA, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.15-18, 2020 Sustainable Development

İn Situ Simulasyon Ortamları, Senaryoları ve Etkinliği

in: Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Konular 1, İlçe Arzu, Editor, hatiboğlu yayıncılık, Ankara, pp.79-92, 2020

Ameliyat Öncesi Dönem

in: Meme Kanseri Cerrahisi Sürecinde Bilmeniz Gerekenler, Gürsoy A., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitap Yayınevi, Antalya, pp.1-11, 2019 Sustainable Development

Ameliyat Sonrası Dönem

in: Meme Kanseri Cerrahisi Sürecinde Bilmeniz Gerekenler, Gürsoy A., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Antalya, pp.15-59, 2019 Sustainable Development

MEME KANSERİ VE CERRAHİ

in: HEMŞİRELİK BAKIM PLANLARI: TANILAR, GİRİŞİMLER VE SONUÇLAR, Şenol Çelik S., Karadağ A., Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.579-594, 2019

Batın Yaralanmaları

in: Temel İlkyardım Bilgi ve Uygulamaları, Gürsoy A., Çilingir D., Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.138-144, 2018

Sağlıkta Şiddet Sorunu: Sağlık Çalışanları Üzerinde Nitel Bir Çalışma

in: Sağlıkta Şiddet Sorunu, Akgün Ayşegül, Erhan Elvan, Köksal Mehtap, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.29-56, 2014