Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Firdevs-i Rumî Süleyman-name Cilt 11 Dil İncelemesi-Metin-Dizin

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili

 • 2012 Postgraduate

  Kadı Hüseyin Ispartavî Manzume-i Akaid Dil İncelemesi-Tenkitli Dizin-Gramatikal Dizin

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili