Scientific Activities

Jury Memberships

 • March 2021 Post Graduate

  Aksaray Üniversitesi

  Post Graduate

 • September 2019 Doctorate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Türkiye'deki Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) VE Darevskia bithynica (Méhely, 1909) türlerinin sistematiğinin bazı mikrosatellit ve mitokondriyal DNA bölgelerinin sekansları üzerine bir araştırma

 • September 2019 Doctorate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Türkiye'deki Darevskia parvula (Lantz ve Cyrén, 1913) popülasyonları arasındaki filogenetik ilişkilerin incelenmesi

 • September 2019 Post Graduate

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Anadolu Haşhaş/Gelincik Sap arısı Pachycephus smyrnensis (Stein 1876) (Hymenoptera: Cephidae) Populasyonlarının Coğrafik Genetiği

 • June 2019 Post Graduate

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  Bufo bufo tür grubunun (Anura, Bufonidae) kuzey Anadolu boyunca dağılımının moleküler verilerle belirlenmesi

 • June 2018 Doctorate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Karaağaç yaprak böceği (Xanthogaleruca luteola Muller; Coleoptera: Chrysomelidae)nde yeni bir Microsporidia (protista) cinsinin karakterizasyonu

 • June 2018 Post Graduate

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  Türkiye'deki Bufo bufo ve Bufo verrucosissimus türlerinin morfolojik yönden karşılaştırılması

 • December 2014 Post Graduate

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

  Doğu Karadeniz Bölgesinde Tarım Zararlısı Olan Ricania Japonica’ya Karşı Kullanılan Alternatif Biyositlerin Etkinliklerinin Araştırılması

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2020 - Continues Ecology and Evolutionary Biology

  Member

Scientific Refereeing

 • September 2022 Animals

  SCI Journal

 • August 2022 Taxonomy

  Other Indexed Journal

 • February 2022 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2021 TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY

  Journal Indexed in SCI-E

 • April 2021 Internationa Journal of Geography and Geography Education

  Other Indexed Journal

 • January 2021 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2020 TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY

  Journal Indexed in SCI-E

 • September 2020 ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE

  SCI Journal

 • June 2020 Marine Science and Technology

  Other Indexed Journal

 • May 2020 HELIYON

  SCI Journal

 • October 2019 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

  Other Journals

 • April 2018 Nature Conservation Research

  Other Indexed Journal

 • May 2017 Mitochondrial DNA Part A

  SCI Journal

 • December 2015 RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY

  SCI Journal

 • November 2015 Italian Journal of Zoology

  SCI Journal

 • November 2015 Turkish Journal of Zoology

  SCI Journal

 • August 2015 Act Herpetologica

  SCI Journal

 • June 2015 Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2014 Herpetologica

  SCI Journal