Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Selçuklu Vezirleri (Dustûru'l-Vüzerâ'ya Göre)

  Suleyman Demirel University, Edebiyat Fakültesi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Fars Dili ve Kültürü

  Foreign Language , Allameh Tabataba'i University