Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hândmîr'in Dustûru'l-Vüzerâ İsimli Eseri ve Selçuklu Tarihçiliği Bakımından Önemi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.52

Books & Book Chapters

XI-XIII. Yüzyıllarda Rize ve Çevresi

in: Başlangıçtan 19. Yüzyıla Rize Tarihi, Eyüp Kul,Burak Gani Erol,Ali Güveloğlu, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.186-213, 2020 Creative Commons License

Ortaçağ ve Yeniçağda Doğu Batı ve Türk-İslâm Toplumlarında Eğitim (375-1453/1789)

in: Eğitim Tarihi, Mehmet Köçer,Erol Koçoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.117-139, 2020 Creative Commons License

Târîh-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân)

in: Târîh-i Güzîde (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân), Erkan Göksu, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.11-121, 2015