Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Daştan Karadoğan S., " Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi", ""Investigation University Students’ Internet Addiction In Terms Of Sociodemographic Variables", Uluslararası Katılımlı Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Sözlü Bildiri Sunum).Sustainable Development

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2019 Daştan Karadoğan S., “Empati Ve Sempatik İletişim Becerisi, Sosyal İyi Olmanın Reddedilme Duyarlılığı Ve Kişilerarası Duyarlılık Üzerine Etkisi", “The Effect Of Empathy And Sympathetic Communication Skills, Social Well-Being Levels, Rejection Sensitivity And Interpersonal Sensitivity”. 1. Uluslararası Adalet Kongresi (Sözlü bildiri sunum).

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2018 Daştan Karadoğan S. , " Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Problem Çözme Becerisi ve Helikopter Ebeveyn Tutumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", "“A Study On The Examination Of The Relationship Between Universıty Students 'Academic Achievements, Problem Solving Skıll And Helicopter Parental Attitude”, II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (Iteac Congress) (Sözlü bildiri sunum).

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2017 Basic Consultant of Positive Psychotherapy Certificate - Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanlık Sertifikalı Eğitim, Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği Eğitimi (WAPP)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 DAŞTAN S.,“Personality Types and Job Satisfaction Relation in Organizations.”, International Management Research Congress (InMaR Congress), (Sözlü bildiri sunum), Hacettepe Üniversitesi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2016 DAŞTAN S., “The Relationship Among Organizational Culture and Job Satisfaction in Academic Organizations.”, International Management Research Congress (InMaR Congress), (Poster sunum), Hacettepe Üniversitesi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2016 Human Resources Training Certificate-İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifikası, USPEE Constantın Stere and Southern University, Moldova

  Attendee

  Chisinau, Moldova

 • 2015 Daştan Karadoğan S. , "Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Ve Psikometrik Özellikleri", 9. Uluslaraarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Bildiri.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2011 DAŞTAN S., "İnternet Tabanlı Uzaktan Öğrenimde Öğretim Tasarımı Ve İçerik Düzenleme.", 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,Poster Sunum

  Attendee

  Aydın, Turkey