Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Among Organizational Culture and Job Satisfaction in Academic Organizations

International Management Research Congress (INMAR Congress), Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2016

Personality Types and Job Satisfaction Relation in Organizations

International Management Research Congress (InMaR Congress)(Özet bildiri sunum), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.1

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Ve Psikometrik Özellikleri

9. Uluslaraarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 May 2015, pp.1

İnternet Tabanlı Uzaktan Öğrenimde Öğretim Tasarımı Ve İçerik Düzenleme

2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.1