Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2017 - 2021 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 2012 - 2017 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Klasik Dönem Mâtürîdî Kelâmında Duyum ve Duyulurlar

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences