Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Lâmi’î Çelebi, Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn (Nefehâtü’l-Üns Tercümesi): İnceleme, Tenkitli Metin, Sözlük, Dizin

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı

 • 2012 Postgraduate

  Kadızade Mehmed Efendi, Manzûme-i Akâid (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin)

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü