Learning Knowledge


Postgraduate
2016 - 2018
Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Turkey

Associate Degree
2014 - 2016
Anadolu University, Open Educatıon Faculty, İlahiyat, Turkey

Undergraduate
1991 - 2000
Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk, Turkey

Foreign Languages

German, B1 Intermediate
Arabic, A2 Elementary
English, A1 Beginner

Certificates, Courses and Trainings

Finance, Rize İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 2023
Entrepreneurship, Girişimciler için Hukuk Eğitim, Dijitalpark Teknokent - İtanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi, 2023
Industrial Rights, Intellectual Property Rights, Patent, Licensing, Telif Hakları Eğitim Sertifikası, İstanbul 2 Nolu Barosu, 2022
Vocational Training, Şiddet Mağduru Destek Merkezi Avukatlığı Sertifika Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği&UNDP (Support to Improvement of Legal Aid Practices for Access to Justice for All in Turkey Phase II, 2022
Vocational Training, Eğiticilerin Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2022
Vocational Training, Arabuluculuk Temel Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022
Vocational Training, Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet, İstanbul 2 Nolu Barosu, 2021
Other, YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ - ÜSTÜN PERFORMANS BELGESİ, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş., 2014
Occupational Health and Safety, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, BİLGECE OSGB, 2013
Personal Evolution, NOTERLİK BELGESİ, T.C. ADALET BAKANLIĞI, 2010
Personal Evolution, BANKACILIK KANUNU SEMİNERİ, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, 2010
Personal Evolution, ÇEK HUKUKU SEMİNERİ, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, 2006
Quality Management, KURULUŞ İÇİ KALİTE SİSTEM TETKİKÇİSİ HATIRLATMA SEMİNERİ, SGS A.Ş., 2005
Quality Management, KURULUŞ İÇİ KALİTE YÖNETİM SİSTEM TETKİKÇİSİ SEMİNERİ, SGS A.Ş., 2004
Personal Evolution, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, ERNST&YOUNG, 2003
Quality Management, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (İSO9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ), GELİŞİM A.Ş., 2003
Vocational Training, AVUKATLIK RUHSATNAMESİ, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, 2002

Dissertations

Postgraduate, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun tahlili (Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku boyutuyla), Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2018

Academic Titles / Tasks


Lecturer
2016 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

Supported Projects

 1. SANDALCILAR A. R., ŞAFAK T., ÖRÜCÜ H., KANDEMİR S., KANDEMİR ERGÜN F., Project Supported by Higher Education Institutions, Kamulaştırma Neticesinde Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar: Rize Örneği, 2015 - 2017

Jury Memberships

Competition, Ulusal Makale Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı, January, 2020

Articles Published in Other Journals

 1. The Organ Quality Of The Savings Deposit Insurance Fund in The Context Of Duties Of Trusteeship
  Kandemir S.
  Banka ve Finans Hukuku Dergisi, vol.12, no.46, pp.347-382, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Notified Bodies in Turkish Law (Authority And Responsibilities Of Notified Bodies)
  Kandemir S.
  Legal Hukuk Dergisi, vol.21, no.248, pp.2919-2964, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller
  Kandemir S.
  Terazi Hukuk Dergisi, vol.13, no.139, pp.84-97, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)
 4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Varlıklar
  CANER O., KANDEMİR S.
  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.32, pp.137-160, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Rize’de Kamulaştırmada Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik Ve Hukuki Sorunlar
  Sandalcılar A. R., Kandemir E. F., Örücü H., Şafak T., Kandemir S.
  Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.1, no.2, pp.103-116, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Review on Companies' Mortgage Licenses (Driving License Problem within the Framework of Article TTK Art. 125)
  Kandemir S.
  Banka ve Finans Hukuku Dergisi, vol.6, no.21, pp.255-282, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Domestic Violence and Legal Opportunities to Protect Persons from Domestic Violence - Istanbul Convention
  Kandemir S.
  Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş., Ankara, 2020
 2. Modern Hukukta Hayvanlar
  Kandemir S., Örücü H.
  in: KUTSAL VE HAYVAN - Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Turan Süleyman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-88, 2020
 3. Taşınmaz Rehni
  Kandemir S.
  in: Real Estate Litigation, Prof. Dr. Ayşe Havutçu Prof. Dr. Müslüm Akıncı Av. Mutlu Dinç, Editor, Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş., Ankara, pp.993-1086, 2019
 4. The Law on Pledge of Movables in Commercial Transactions with the Dimension of Commercial Law and Property Law
  Kandemir S.
  Seçkin Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, 2018
 5. Encumbrance in 100 Questions
  Kandemir S.
  Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Post Modern Toplumda Sağlıklı Aile Kurumunun İnşasında Eğitimin Önemi: Bir Model Önerisi
  Acuner H. Y., Kandemir S.
  8. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 23 - 24 December 2023
 2. The Effect of Legislation on the Protection of the Family
  Kandemir S.
  Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 November 2023
 3. Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasının Aile Hukuku Açısından Tahlili
  KANDEMİR S.
  1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019
 4. 6750 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bazı Taşınır Varlıkların Rehninde Muhtemel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  KANDEMİR S.
  1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.375-388
 5. Aile İçi Şiddet ve İstanbul Sözleşmesinin Aile Hukukuna Etkisi
  Kandemir S.
  2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019
 6. Bankalar ile İmzalanan Tüketici Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Kandemir S.
  2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019
 7. Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasının Aile Hukuku Bakımından Tahlili
  KANDEMİR S.
  1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1-20
 8. Aileyi Koruyan Hukuk Kuralları Üzerine Bir Tahlil
  KANDEMİR S.
  Uluslararası Güneysu Sempozyumu - II (Ahlaki Sorunlar - Gençlik ve Değerleri Eğitimi), Rize, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.147-170
 9. Tehlikeli Eşya Taşımalarının Rejimi (TTK 861. Madde Çerçevesinde İnceleme) Regime For Transportation Of Dangerous Goods (Examination within the framework of Article 861 of TCC)
  KANDEMİR S., ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.31
 10. Place And Importance Of The Crime Of Human Traficking In The Turkish Legal System (Insan Ticareti Suçunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri Ve Önemi)
  ŞAFAK T., KANDEMİR S., ÖRÜCÜ H.
  Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.31-32
 11. Türk Hukuk Sisteminde Çocuk, Çocuk İşçi Kavramı Üzerine Hukuki Ve Psikolojik Bir İnceleme (A Legal And Psychologıcal Revıew Of The Concept Of Chıld And Chıld Workers In Turkısh Law System)
  ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.28
 12. Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar
  SANDALCILAR A. R., KANDEMİR ERGÜN F., ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.44

Expert Reports

 1. İşçi Alacak Davası - ANKARA 28. İŞ MAHKEMESİ (BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
  Kandemir S., Ekin A.
  EÜAŞ Genel Müdürlüğü - İşçiler, pp.272, Ankara, 2022
 2. Report on the justification of the claims for pecuniary and non-pecuniary damages due to bodily damage, and whether the defendants can be held liable or not.
  Kandemir S.
  Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.12, Rize, 2017

Academic and Administrative Experience

2022 - Continues Provincial Human Rights Board Member Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2018 - Continues Member of Legislation Review Commission Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Continues Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Continues Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Continues Internship Committee Member Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Continues Assistant Director of Vocational School Recep Tayyip Erdogan University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

Courses

Protokol Kuralları ve Kurumsal İlişkiler, Associate Degree, 2023 - 2024
Medeni Hukuk, Associate Degree, 2023 - 2024
Tüketici Hukuku, Associate Degree, 2023 - 2024
Medeni Usul Hukuku, Associate Degree, 2023 - 2024
Teminat Hukuku, Associate Degree, 2023 - 2024
Ticaret Hukuku, Undergraduate, 2022 - 2023
Medeni Hukuk, Associate Degree, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
Medeni Hukuk, Undergraduate, 2022 - 2023
Tüketici Hukuku, Associate Degree, 2022 - 2023, 2016 - 2017
Medeni Usul Hukuku, Associate Degree, 2022 - 2023
Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Associate Degree, 2016 - 2017
Ticaret Hukuku, Undergraduate, 2016 - 2017
Özel Hukuk -II, Associate Degree, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Bankacılık Mevzuatı, Associate Degree, 2015 - 2016
Teminat Hukuku, Associate Degree, 2016 - 2017
Borçlar Hukuku, Undergraduate, 2016 - 2017
Özel Hukuk -I-, Associate Degree, 2016 - 2017
Damga Vergisi Ve Harçlar, Associate Degree, 2015 - 2016

Metrics

Congress and Symposium Activities

Firma, Piyasa, Ülke Düzeyinde Rekabetçilik Analizi Eğitimi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2023
İşletme Riski Yönetimi Eğitimi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2023
Kişisel Verilerin Korunması KVKK Eğitimi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2023
Çatışma Yönetimi Eğitimi, Audience, İstanbul, Turkey, 2022
İnsan Hakları Temelinde İşyerinde Cinsiyet Eşitliği, Audience, Ankara, Turkey, 2022
Tüketici Hakları Eğitimi, Audience, Ankara, Turkey, 2022
Üniversite Ombudsmanlığı Semineri, Attendee, İstanbul, Turkey, 2021
Banka Ombudsmanlığı ve Faaliyet Alanları, Attendee, İstanbul, Turkey, 2021
I. Uluslararası Adalet Kongresi, Attendee, Rize, Turkey, 2019
I. Uluslararası Adalet Kongresi, Attendee, Rize, Turkey, 2019
Aile Yaşamı ve Sosyo-Ekonomik Haklar Ekseninde Kadın, Panelists, Rize, Turkey, 2018
Katılım Bankalarının Finansman Yöntemleri, Attendee, Rize, Turkey, 2016

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law, Commercial Law, Private Law

Representation and Promotion Activities

Institutional Representation, RTEÜ Geliştirme Vakfı & RTEÜ Kariyer Merkezi, Turkey, Rize, 2023 - 2023
Institutional Representation, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Turkey, Ankara, 2018 - 2018
Institutional Representation, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Turkey, Ankara, 2017 - 2017

Non Academic Experience

Business Establishment Private, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Business Establishment Private, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Business Establishment Private, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Business Establishment Private, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Business Establishment Private, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Business Establishment Private, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.