Ögrenim Bilgisi


Yüksek Lisans
2016 - 2018
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

Ön Lisans
2014 - 2016
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Lisans
1991 - 2000
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yabancı Diller

Almanca, B1 Orta
Arapça, A2 Temel
İngilizce, A1 Başlangıç

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Finans, Rize İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi, 2023
Girişimcilik , Girişimciler için Hukuk Eğitim, Dijitalpark Teknokent - İtanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi, 2023
Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları, Patent, Lisanslama, Telif Hakları Eğitim Sertifikası, İstanbul 2 Nolu Barosu, 2022
Mesleki Eğitim, Şiddet Mağduru Destek Merkezi Avukatlığı Sertifika Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği&UNDP (Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II), 2022
Mesleki Eğitim, Eğiticilerin Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2022
Mesleki Eğitim, Arabuluculuk Temel Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022
Mesleki Eğitim, Kadın Hakları ve Aile İçi Şiddet, İstanbul 2 Nolu Barosu, 2021
Diğer, YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ - ÜSTÜN PERFORMANS BELGESİ, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş., 2014
İş Sağlığı ve Güvenliği, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, BİLGECE OSGB, 2013
Kişisel Gelişim, NOTERLİK BELGESİ, T.C. ADALET BAKANLIĞI, 2010
Kişisel Gelişim, BANKACILIK KANUNU SEMİNERİ, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, 2010
Kişisel Gelişim, ÇEK HUKUKU SEMİNERİ, TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, 2006
Kalite Yönetimi, KURULUŞ İÇİ KALİTE SİSTEM TETKİKÇİSİ HATIRLATMA SEMİNERİ, SGS A.Ş., 2005
Kalite Yönetimi, KURULUŞ İÇİ KALİTE YÖNETİM SİSTEM TETKİKÇİSİ SEMİNERİ, SGS A.Ş., 2004
Kişisel Gelişim, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, ERNST&YOUNG, 2003
Kalite Yönetimi, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (İSO9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ), GELİŞİM A.Ş., 2003
Mesleki Eğitim, AVUKATLIK RUHSATNAMESİ, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, 2002

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun tahlili (Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku boyutuyla), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2018

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi
2016 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

Desteklenen Projeler

 1. SANDALCILAR A. R., ŞAFAK T., ÖRÜCÜ H., KANDEMİR S., KANDEMİR ERGÜN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kamulaştırma Neticesinde Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar: Rize Örneği, 2015 - 2017

Jüri Üyelikleri

Yarışma, Ulusal Makale Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı, Ocak, 2020

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Kayyımlık Görevleri Bağlamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Organ Niteliği
  Kandemir S.
  Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.12, sa.46, ss.347-382, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Türk Hukukunda Onaylanmış Kuruluşlar (Onaylanmış Kuruluşların Yetki ve Sorumlulukları)
  Kandemir S.
  Legal Hukuk Dergisi, cilt.21, sa.248, ss.2919-2964, 2023 (Hakemli Dergi)
 3. Sebepsiz Zenginleşme Davasının Açılamayacağı Haller
  Kandemir S.
  Terazi Hukuk Dergisi, cilt.13, sa.139, ss.84-97, 2018 (Hakemsiz Dergi)
 4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamı Dışında Bırakılan Varlıklar
  CANER O., KANDEMİR S.
  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.32, ss.137-160, 2017 (Hakemli Dergi)
 5. Rize’de Kamulaştırmada Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik Ve Hukuki Sorunlar
  Sandalcılar A. R., Kandemir E. F., Örücü H., Şafak T., Kandemir S.
  Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.103-116, 2017 (Hakemli Dergi)
 6. Şirketlerin İpotek Verme Ehliyetleri Hakkında İnceleme (TTK Md. 125 Çerçevesinde Ehliyet Sorunu)
  Kandemir S.
  Banka ve Finans Hukuku Dergisi, cilt.6, sa.21, ss.255-282, 2017 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Aile İçi Şiddet ve Kişiyi Aile İçi Şiddetten Koruyan Hukuki İmkanlar - İstanbul Sözleşmesi
  Kandemir S.
  Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş., Ankara, 2020
 2. Modern Hukukta Hayvanlar
  Kandemir S., Örücü H.
  KUTSAL VE HAYVAN - Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Turan Süleyman, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.67-88, 2020
 3. Taşınmaz Rehni
  Kandemir S.
  Gayrimenkul Davaları, Prof. Dr. Ayşe Havutçu Prof. Dr. Müslüm Akıncı Av. Mutlu Dinç, Editör, Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş., Ankara, ss.993-1086, 2019
 4. Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku Boyutuyla Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
  Kandemir S.
  Seçkin Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, 2018
 5. 100 Soruda Takyidat
  Kandemir S.
  Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Post Modern Toplumda Sağlıklı Aile Kurumunun İnşasında Eğitimin Önemi: Bir Model Önerisi
  Acuner H. Y., Kandemir S.
  8. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 23 - 24 Aralık 2023
 2. Ailenin Korunmasında Mevzuatın Etkisi
  Kandemir S.
  Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu, Rize, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2023
 3. Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasının Aile Hukuku Açısından Tahlili
  KANDEMİR S.
  1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019
 4. 6750 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bazı Taşınır Varlıkların Rehninde Muhtemel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  KANDEMİR S.
  1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.375-388
 5. Aile İçi Şiddet ve İstanbul Sözleşmesinin Aile Hukukuna Etkisi
  Kandemir S.
  2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019
 6. Bankalar ile İmzalanan Tüketici Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Kandemir S.
  2. ULUSLARARASI 19 MAYISYENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019
 7. Eşin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasının Aile Hukuku Bakımından Tahlili
  KANDEMİR S.
  1. Uluslararası Adalet Kongresi, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1-20
 8. Aileyi Koruyan Hukuk Kuralları Üzerine Bir Tahlil
  KANDEMİR S.
  Uluslararası Güneysu Sempozyumu - II (Ahlaki Sorunlar - Gençlik ve Değerleri Eğitimi), Rize, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.147-170
 9. Tehlikeli Eşya Taşımalarının Rejimi (TTK 861. Madde Çerçevesinde İnceleme) Regime For Transportation Of Dangerous Goods (Examination within the framework of Article 861 of TCC)
  KANDEMİR S., ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Gürcistan, 15 - 16 Aralık 2017, ss.31
 10. Place And Importance Of The Crime Of Human Traficking In The Turkish Legal System (Insan Ticareti Suçunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri Ve Önemi)
  ŞAFAK T., KANDEMİR S., ÖRÜCÜ H.
  Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Gürcistan, 15 - 16 Aralık 2017, ss.31-32
 11. Türk Hukuk Sisteminde Çocuk, Çocuk İşçi Kavramı Üzerine Hukuki Ve Psikolojik Bir İnceleme (A Legal And Psychologıcal Revıew Of The Concept Of Chıld And Chıld Workers In Turkısh Law System)
  ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Gürcistan, 15 - 16 Aralık 2017, ss.28
 12. Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar
  SANDALCILAR A. R., KANDEMİR ERGÜN F., ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.44

Bilirkişi Raporları

 1. İşçi Alacak Davası - ANKARA 28. İŞ MAHKEMESİ (BORÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
  Kandemir S., Ekin A.
  EÜAŞ Genel Müdürlüğü - İşçiler, ss.272, Ankara, 2022
 2. Cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin olarak taleplerin haklılığı, davalıların sorumluluğuna gidilebilip gidilemeyeceğine ilişkin rapor
  Kandemir S.
  Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.12, Rize, 2017

Akademik İdari Deneyim

2022 - Devam Ediyor İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2018 - Devam Ediyor Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Devam Ediyor Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Devam Ediyor Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Devam Ediyor Staj Komisyonu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm
2017 - Devam Ediyor MYO Müdür Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölüm

Verdiği Dersler

Protokol Kuralları ve Kurumsal İlişkiler, Ön Lisans, 2023 - 2024
Medeni Hukuk, Ön Lisans, 2023 - 2024
Tüketici Hukuku, Ön Lisans, 2023 - 2024
Medeni Usul Hukuku, Ön Lisans, 2023 - 2024
Teminat Hukuku, Ön Lisans, 2023 - 2024
Ticaret Hukuku, Lisans, 2022 - 2023
Medeni Hukuk, Ön Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021
Medeni Hukuk, Lisans, 2022 - 2023
Tüketici Hukuku, Ön Lisans, 2022 - 2023, 2016 - 2017
Medeni Usul Hukuku, Ön Lisans, 2022 - 2023
Avukatlık ve Noterlik Hukuku, Ön Lisans, 2016 - 2017
Ticaret Hukuku, Lisans, 2016 - 2017
Özel Hukuk -II, Ön Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Bankacılık Mevzuatı, Ön Lisans, 2015 - 2016
Teminat Hukuku, Ön Lisans, 2016 - 2017
Borçlar Hukuku, Lisans, 2016 - 2017
Özel Hukuk -I-, Ön Lisans, 2016 - 2017
Damga Vergisi Ve Harçlar, Ön Lisans, 2015 - 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Firma, Piyasa, Ülke Düzeyinde Rekabetçilik Analizi Eğitimi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2023
İşletme Riski Yönetimi Eğitimi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2023
Kişisel Verilerin Korunması KVKK Eğitimi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2023
Çatışma Yönetimi Eğitimi, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2022
İnsan Hakları Temelinde İşyerinde Cinsiyet Eşitliği, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
Tüketici Hakları Eğitimi, İzleyici / Dinleyici, Ankara, Türkiye, 2022
Üniversite Ombudsmanlığı Semineri, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021
Banka Ombudsmanlığı ve Faaliyet Alanları, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021
I. Uluslararası Adalet Kongresi, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2019
I. Uluslararası Adalet Kongresi, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2019
Aile Yaşamı ve Sosyo-Ekonomik Haklar Ekseninde Kadın, Panelist, Rize, Türkiye, 2018
Katılım Bankalarının Finansman Yöntemleri, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2016

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Özel Hukuk

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Temsil, RTEÜ Geliştirme Vakfı & RTEÜ Kariyer Merkezi, Türkiye, Rize, 2023 - 2023
Kurumsal Temsil, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ankara, 2018 - 2018
Kurumsal Temsil, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye, Ankara, 2017 - 2017

Akademi Dışı Deneyim

Ticari Kuruluş Özel, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticari Kuruluş Özel, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticari Kuruluş Özel, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticari Kuruluş Özel, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticari Kuruluş Özel, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticari Kuruluş Özel, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.