Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Anorganik Kimya, Turkey

 • 2002 - 2006 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Anorganik Kimya, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  TRİFENİL İMİDAZOL GRUBU TAŞIYAN YENİ PERİFERAL TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

  Karadeniz Technical University, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kimya / Anorganik Kimya

 • 2006 Postgraduate

  BAZI BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

  Karadeniz Technical University, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kimya / Anorganik Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English