Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  1509 no'lu Rize Şer'iyye Sicili Işığında Rize'de Sosyal Hayat

  Karadeniz Technical University, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English