Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSMANLI DEVLETİ’NİN FARKLI MEZHEPLERE BAKIŞI (16. YÜZYIL)

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE DİN VE HAYAT ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2023

Birlikte Yaşama Tecrübesi Bağlamında Osmanlı Coğrafyasında Sünnî-Zeydî İlişkileri

2. Uluslararası “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi” Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 October 2023, pp.100-102

Tarihten Günümüze Kızılbaşlık Kavramı

4.ULUSLARARASI DİNBİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 3 - 05 May 2018

RİZE ŞER’İYYE SİCİLLERİNDE SETOZ

Güneysu Sempozyumu-I Güneysu’da Dini – Sosyal – Kültürel Ve Sanatsal Hayat, Rize, Turkey, 20 - 22 October 2017

16. Yüzyılda Mehdilik İddiası İle Ortaya Çıkan Bozoklu Şeyh Celal Ayaklanması

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 September 2017, pp.231-245

Osmanlı Resmî Dinî Düşüncesinin Kızılbaş(Alevî)Zümreler Üzerindeki Etkisi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.231-245

Siyaset ve Mezhep İlişkisi Bağlamında Osmanlı Kızılbaş İlişkileri

Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu, Karaman, Turkey, 25 - 27 March 2016

Selefiyye Gelenekçiliği

Ortadoğu’xxda Mezhepsel Gerilim, Rize, Turkey, 27 April 2016

Osmanlı Kızılbaş İlişkilerinde Maturidi Geleneğin Etkisi

Uluslararası Osmanlı'da İllimler Sempozyumu Dizisi-I Osmanlı'da İlm-i Kelam: Alimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Turkey, 25 - 27 December 2015

Din ve Şiddet Bağlamında Osmanlı Alevi Kızılbaş İlişkileri

Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu, 23 - 25 October 2015

Hicri 1330-1332 (M. 1911-1913) Tarihli 1509 No’lu Rize Şer’iyye Sicili Defteri ve Önemi

Karadeniz Tarih Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005), Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, pp.829-839

Books & Book Chapters

Osmanlı Devleti’nin Farklı Mezheplere Bakışı (16. Yüzyıl)

in: İslam ve Yorum VII, Kubat Mehmet,Bozkurt Mustafa,Polat Hüseyin,Bulut Sümeyye, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.97-124, 2023

İslam Mezhepleri Tarihi

in: İlahiyat Atlası, Nazıroğlu B.,Turan S.,Acuner H. Yusuf., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.311-327, 2018

GÜNEYSU’DA DİNÎ - SOSYAL - KÜLTÜREL VE SANATSAL HAYAT

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2017

Rize Şer'iyye Sicillerinde Setoz

in: Güneysu'da Dinî-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat, Salih Sabri Yavuz, Ümit ERKAN, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.87-123, 2017

Siyaset ve Mezhep İlişkisi Bağlamında Osmanlı-Kızılbaş (Alevi) İlişkileri

in: Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri, Çalış H, Bayer A, Yıldırım Duran A., Editor, Karaman İslami İlimler Derneği Yayınları, Konya, pp.211-229, 2016

Din ve Şiddet Bağlamında Osmanlı-Kızılbaş (Alevi) İlişkileri

in: Din ve Şiddet Tarihi, Dini, Siyasi, Sosyo-Psikolojik Kültürel Boyutlarıyla, Faruk Sancar, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.443-481, 2016

Metrics

Publication

24

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals