Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Instıtute Of Graduate Programs, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Trabzon University, Faculty Of Law, Kamu Hukuku , Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  AİHM ve AYM Kararları Işığında Yaşam Hakkı Bağlamında Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi ve Sınırları

  Trabzon University, Instıtute Of Educatıonal Scıences