Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 2016 - 2020 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Türkiye'de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri

  Project Management , ÇOMÜ SBF

 • 2023R ile Programlama

  Other , Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2023Türkiye'de Ekonometrinin Tarihsel Gelişimi

  Other , İnönü Üniversitesi

 • 2022Temel ve İleri Ekonometrik Uygulamalar Eğitimi

  Other , İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2021Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri Serisi

  Other , Trakya Üniversitesi

 • 2020Ekonometri Yaz Seminerleri

  Other , İnönü Üniversitesi

 • 2020Bilim Akademisi Yaz Okulu

  Other , Bilim Akademisi