Yükselen Piyasa Ekonomilerinde İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi


Altıner A., Toktaş Y.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.7, pp.477-496, 2017 (Peer-Reviewed Journal)