Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Kanıt Şemaları


Creative Commons License

Ursavaş N. , Odabaşı Çimer S.

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1-5

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Bu çalışmada biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji konuları ile ilgili karşılaştıkları bir problemi çözmede ya da bir olayı açıklamada kullandıkları kanıt şemalarının neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 10 biyoloji öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Her bir öğretmen adayı ile önceden hazırlanmış olan problemleri nasıl çözüme ulaştırdıkları ve çözümlerini savunurken ne gibi kanıt şemaları kullandıkları üzerine klinik mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlardan elde edilen veriler Harel ve Sowder (1998)’in yapmış olduğu sınıflandırmaya göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının farklı kategorilerdeki kanıt şemalarına sahip oldukları ve çoğunlukla dışsal kanıt şemalarını kullandıkları görülmüştür. Bu çalışmada, Harel ve Sowder’in yaptığı sınıflandırmadan ek olarak farklı bir kanıt şeması daha kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin kendi deneyimlerine dayalı olarak yaptıkları savunmaları içeren bu kanıt şeması deneyime dayalı kanıt şeması olarak adlandırılmış ve Harel ve Sowder’in sınıflandırmasında deneysel kanıt şemalarının bir alt kategorisi olabileceği düşünülmüştür.