Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Depresif Yakınmalarla Başvuran Yaşlı Hastalarda Eştanılı Ruhsal Bozukluklar


ASLAN M., HOCAOĞLU Ç., BAHÇECİ B., KANDEMİR G.

Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology, vol.3, no.2, pp.30-36, 2013 (Peer-Reviewed Journal)