Evaluation of Intraocular Pressure in Hysteroscopic Surgery


Creative Commons License

Çolak S., Aslan M. G.

Sakarya Tıp Dergisi, vol.10, no.4, pp.549-555, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31832/smj.791461
  • Journal Name: Sakarya Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.549-555
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Objective To assess the intraocular pressure (IOP) alterations before, during, and after hysteroscopy and to compare the measurements of two different hysteroscopy methods.

Materials

and Methods

In this retrospective study included 52 female patients who applied to the Obstetrics and Gynecology clinic of a tertiary university hospital between October 2017 and

February 2020 and underwent hysteroscopy procedures. The participants were matched in reference to their age, body mass index and preoperative IOP and separated

into 2 groups according to the hysteroscopy method (monopolar probe-glycin 1.5% solution (MG) and bipolar probe-isotonic solution (BI)). The IOP measurements were

performed preoperatively, intraoperatively, and 12 hours after the procedure by using a portable tonometer.

Results The mean age of the participants was 50.69±7.56 years in the MG and 52.69±6.66 years in the BI groups. The mean preoperative, intraoperative and postoperative IOP

measurements of the MG and BI groups were 13.69 ± 2.22, 26.62 ± 3.08, 14.69 ± 2.57 mm-Hg and 13.38 ± 1.81, 20.31 ± 2.05, 13.69 ± 1.59 mm-Hg, respectively. The

mean intraoperative IOP values were significantly higher than preoperative and postoperative measurements in both groups. However, there was no significant difference

between the mean intraoperative and postoperative values in any of the groups.

Conclusion The IOP peaks occurred during hysteroscopy in both methods and the utilization of monopolar probe and glycine 1.5% solution caused significantly higher fluctuations.

Therefore, close monitoring of intraoperative IOP may help to prevent severe ocular complications.

Keywords Glycine; hysteroscopy; intraocular pressure; tonometry

Özet

Amaç Histeroskopi öncesinde, esnasında ve sonrasında göz içi basıncı (GİB) değişimlerini değerlendirmek ve iki farklı histeroskopi metodunda ölçümleri karşılaştırmak

Gereç ve

Yöntemler

Bu retrospektif çalışmaya, Ekim 2017-Şubat 2020 tarihleri arasında bir üçüncü basamak üniversite hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran ve histeroskopi işlemi

uygulanan 52 kadın hasta dahil edildi. Katılımcılar yaş, vücut kitle indeksi ve cerrahi öncesi GİB değerlerine göre eşleştirildi ve histeroskopik cerrahide kullanılan yöntemlere göre gruplara

ayrıldı (monopolar prob-glisin %1,5 solüsyon (MG) ve bipolar prob- izotonik solüsyon (BI)). Cerrahi öncesi, esnasında ve 12 saat sonrasında GİB ölçümleri taşınabilir tonometri cihazı

kullanılarak yapıldı.

Bulgular Katılımcıların ortalama yaşı MG grubunda 50,69±7,56 yıl, BI grubunda ise 52,69±6,66 yıldı. Cerrahi öncesinde, esnasında ve sonrasında ortalama GİB ölçümleri MG grubunda sırasıyla

13,69 ± 2,22, 26,62 ± 3,08, 14,69 ± 2,57 mm-Hg ve BI grubunda sırasıyla 13,38 ± 1,81, 20,31 ± 2,05, 13,69 ± 1,59 mm-Hg idi. Her iki grupta da cerrahi esnasında ortalama GİB ölçümleri

cerrahi öncesi ve sonrasına kıyasla anlamlı olarak yüksekti. Ancak, cerrahi öncesi ve sonrası değerler arasında her iki grupta da anlamlı fark yoktu.

Sonuç Her iki yöntemde de histeroskopi esnasında GİB pikleri meydana geldi ve monopolar prob ve glisin 1,5% solüsyonu kullanımı belirgin olarak daha yüksek dalgalanmalara neden oldu. Bu

nedenle, cerrahi esnasında GİB’nın yakın izlemi ciddi oküler komplikasyonların gelişimini önleyebilir.

Anahtar

Kelimeler Glisin; histeroskopi; göz içi basıncı; tonometri