İkinci ve Üçüncü Basamak Hastane Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Antibiyotik Direnç Oranlarının Karşılaştırılması.


İLGAR T., KOSTAKOĞLU U. , YILDIZ İ. E. , ERTÜRK A.

9. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU "ON-LINE KONGRE”, Turkey, 20 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey