COVİD-19 Tedavisinde Anakinra veya Tosilizumab alan hastalarda gelişen Sekonder Enfeksiyonların değerlendirilmesi


ÖZŞAHİN A., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., BAĞIN Ü., KOSTAKOĞLU U., YILDIZ İ. E., ...More

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes