Interceptor Design to Increase Hydrodynamic Performance of Planing Hulls


Şahin Ö. S., Kahramanoğlu E., Çakıcı F., Peşman E.

2nd International Congress on Ship and Marine Technology, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2021, pp.465-475

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.465-475
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Planing hulls are the hull concepts that can reach very high speeds owing to their hydrodynamic characteristics. However, the pitch and heave motions that such boats are subjected to in the planing regime, negatively affect both comfort and resistance of the boat. The comfort can be improved by reducing the trim and a more economical cruise can be achieved by reducing the resistance the help of extra equipment located in the stern of such boats. In this study, a unique interceptor mechanism used for this purpose was designed, the working principle of the designed interceptor system was explained in detail and examples of its current use in the literature were compiled. Finally, the prototype of the designed interceptor model was produced and tested in a laboratory environment.

Kayıcı tekneler genel hidrodinamik özellikleri itibariyle oldukça yüksek süratlere çıkabilen teknelerdir. Ancak bu tip teknelerin kayıcı rejimde maruz kaldıkları baş kıç vurma ve dalıp çıkma gerek konforu gerekse tekneye etki eden direnci olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tip teknelerin kıç bölgesine yerleştirilen ekstra ekipmanlar yardımı ile hem trim azaltılarak konfor iyileştirilebilmekte hem de teknenin maruz kaldığı direnç kuvveti azaltılarak daha ekonomik bir seyir elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, bu amaçla kullanılan özgün bir interseptör mekanizması tasarlanmış, tasarlanan interseptör sistemin çalışma prensibi açık bir şekilde anlatılmış ve literatürde mevcut kullanımlarına ilişkin örnekler derlenmiştir. Son olarak tasarlanan interseptör modelinin prototipi üretilerek laboratuvar ortamında testleri gerçekleştirilmiştir.