Hz. Osman-Ebû Zer İlişkisi


Creative Commons License

Arslan İ.

Hz. Osman Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 April 2019, pp.203-226

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203-226
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

İlk Müslümanlardan olan Ebû Zer kabilesinin İslâm'a girmesinde önemli rol oynadıktan sonra Medine'ye hicret etmiş ve Hz. Peygamber'in verdiği görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Rasûlüllah'ın vefatından sonra Hz. Ali'nin halife olmasını istemesine rağmen ilk üç halifeye biat etmiştir. İlk iki halife döneminde yönetimi eleştirmeyen Ebû Zer, Hz. Osman döneminde idarenin gereksiz harcamaları ve bazı insanların mal biriktirme eğiliminde olmalarından dolayı Tevbe sûresinin 34. ve 35. âyetlerini merkeze alarak sistemi eleştirmeye başladı. Bu eleştirileri iktidarları için tehdit olarak algılayan Şam valisi Muâviye b. Ebî Süfyân ve Hz. Osman'ın uyarılarını dikkate almayan Ebû Zer, Şam'dan Medine'ye oradan da Rebeze'ye sürgüne gönderilmiş ve burada da hayatını kaybetmiştir