COVID-19 PANDEMİSİ SEBEBİYLE TÜRK İFLAS HUKUKUNDA ALINAN TEDBİRLERE İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ


Tuncer Kazancı İ.

in: Covıd-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları, Kemal Şenocak, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.525-555, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.525-555
  • Editors: Kemal Şenocak, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Tüm dünyada etkileri hala devam eden COVID-19 (Coronavirus) salgını, ülkemizde de birçok alanda etki göstermiş, buna bağlı olarak da bu döneme özgü yasal düzenlemeler yapılması zarureti doğmuştur. Çalışmamız COVID-19 salgını nedeniyle icra ve iflas hukukunda yapılan düzenlemeleri, özellikle külli icra bakımından ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yol gösterici olacağı düşünülerek mehaz İsviçre Hukuku’nda yapılan düzenlemeler de değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızda öncelikle ülkemizde salgın nedeniyle hangi yasal düzenlemelerin yapıldığına değinildikten sonra, İsviçre kanunkoyucusunun bu süreç için özel olarak çıkarttığı iki yasal düzenleme ele alınacaktır. Özellikle Coronavirus Krizi ile Mücadele Amacıyla Aciz Halinde Alınacak Tedbirlere İlişkin Nizamname, getirdiği COVID-19 mühleti bakımından oldukça önemlidir. Nihayet, ülkemizde yapılan yasal düzenlemelerin iflas hukuku bakımından uygulama alanı, şartları değerlendirilecektir. Durma süresince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının devam edecek olması nedeniyle, bu hükümlerin durma süresince ne şekilde uygulanacağı da incelenecektir.