Öğretimsel Bir Araç Olarak Robotlar: Eğitim Uygulamalarında Robotların Kullanımı


Creative Commons License

Boyraz A., Keskinkılıç F.

11.th International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 26 May 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Akıllı telefonlarvetablet bilgisayarlargibi elektronikcihazlar, giderekartanbirşekildeküçükyaşlardayeni

hedef kitleleri bulmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak eğitimciler; “Farklı yaşlardaki çocuklar için gelişimsel olarak uygun aktiviteler ve içerikleri nasıl geliştirebiliriz?” gibi zorlu bir soru ile karşı karşıya kalmışlardır. Akıllı cihazların kuşatmasındaki bu genç nesle üretim odaklı bir eğitim yaklaşımı sunmak, öncelikle bu cihazların çalışma mantığını kavramaktan geçmektedir.

Endüstride uzun süredir kullanılan robotik sistemler, bu alana uzak olan öğretmen veöğrencilerinilgisini çekmekten çok uzaktı. Fakat şimdilerde tümdünyada popüler olan STEMeğitimakımı ile; mühendisliğin matematik, fen ve teknoloji eğitimi için çok iyi bir ortamoluşturacağı düşünülmektedir. Birçok ülke STEM eğitiminin ülke geleceğine yapılan en kıymetli yatırımolacağını belirtmektedir. Endüstride kullanılanrobotik sistemlerSTEMakımıylabirlikteeğitimcilerindeilgisini çekmeyebaşlamıştır. Buçalışmadaeğitselbağlamda, çocuklarüzerindeyapılanrobotikçalışmalarirdelenecektir.Aynızamandaeğitimuygulamalarındasıklıklatercih edilen robotik araç türleri hakkında bilgiler ve uygulama örnekleri verilecektir.