İş Güvencesizliğinin Görev Performansına Etkisi: Yenilikçi Davranışın Düzenleyici Rolü


Pelenk S. E.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.214-233, 2020 (Peer-Reviewed Journal)