Onobrychis Oxyodonta’xxnın Topraküstü Kısmında Antioksidan, Antimikrobiyal ve Tirozinaz İnhibitör Aktivitesi


ALİYAZICIOĞLU R., AKKAYA Ş., KORKMAZ N., ŞENER S. Ö., BADEM M., ÖZGEN U., ...More

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.31, no.1, pp.25-31, 2017 (Peer-Reviewed Journal)