Yönetici Adayı Hekimleri Hangi Güdü Motive Eder Başarma ve Güç İhtiyaçları ile Mesleki Performans İlişkisi Üzerine Bir Araştırma


DEMİR H., OKAN T., BOSTAN S.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.215-241, 2015 (Peer-Reviewed Journal)